rok, -u (ale do roka) m. (6. j. -ce, -ku, 6. mn. -cích) 1. doba 12 měsíců od 1. ledna do 31. prosince (zkr. r.); doba 12 měsíců vůbec (od urč. okamžiku, dne); roky mn. léta 2: kalendářní r.; 2. dubna r. (roku) 1964; první světová válka trvala od r. 1914 do r. 1918; blíží se konec roku 31. prosinec; letošní, minulý, starý r.; loňského roku loni; příští r., v příštím roce napřesrok; každým rokem, každý r. každoročně; Nový r. 1. ledna; přání k Novému roku k 1. lednu; do nového roku nastávajícího; písničky tištěné tohoto roku (Ner.) letos; – čtvrt, půl roku; dítěti je už r.; je o dva roky starší; jde mu na desátý r.; od svého dvacátého roku pracuje v závodě; (žena) je s ním teprve r. (Maj.); vdala se do roka než uplynul rok; do roka zemřel; sejdeme se do roka a do dne přesně za rok; jít za r. (zast. a nář. na r., přes r.) k odvodu napřesrok; mezi rokem během roku; jednou, dvakrát do roka; výkup plodin je větší než před rokem loni; po roce posoudíme vzrůst výroby; po celý (zast. ob. boží) r. u nás nebyl; byl přes r. v cizině déle než rok; neviděli se, jak je r. dlouhý po celý rok; ubíhal r. po roce; r. co r., r. od roku, řidč. r. k roku (Prav.), od roku k roku (Ner.), r. od roka (Svět.), r. po roku (Klicp.), r. za rokem (Šmil.), r. vedle roku (Herb.) každým rokem; věc se táhla z roku na r. dlouhá léta, dlouho; než se r. s rokem sešel, všechno se změnilo (Maj.) do roka; jako by r. ji (děti babičku) byly neviděly (Něm.) velmi dlouho; zast. ob. učit se r. za r. (Něm. aj.) každý rok bezplatného učení odpracovat po vyučení bez platu; ob. expr. ust. spoj. uherský r. dlouhá doba, velmi dlouho; přijít jednou za uherský r.; v označení růz. akcí trvajících rok; Mezinárodní geofysikální r.; R. stranické výchovy; Smetanův r.; hvězd. r. občanský, obyčejný, přestupný; r. hvězdný (siderický), platónský, lunární, tropický; světelný r. astronomická jednotka délky; círk. církevní r.; div. divadelní r. sezóna; škol. školní r. vyučovací období; voj. výcvikový r.; bot. květný r. (smrku aj.); zeměd. hospodářský r. období od zimních prací do zakončení sklizně; rybn. horko 2 2. hovor. ročník 2: je na technice v prvním roce 3. práv. (dř.) ústní jednání, stání stanovené soudem †4. rokování 1, porada 2, schůze: kněží táborští měli r. s mistry pražskými (Pal.) †5. lhůta, termín: výsadní list, jehož r. uplynul (Šaf.); dáme vám čtyřdenní r. (Hol.) zdrob., zprav. expr., roček (Ner., Hol. aj.), růček (Hol., Bran. aj.), -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)