ropa, -y ž. (z pol.) chem. tekutá fosilní hořlavina organického původu, uložená v zemi; nafta, zemní olej (geol.): tech. surová nafta; ropný, ropový příd.: r-ný olej; r-ová trasa ropovodní