rozšířiti dok. (3. mn. -í, rozk. -šiř) (co) 1. zvětšit co do šířky; zvětšit co do plochy n. objemu: r. cestu; r. úzký vjezd; – r. osevní plochu; r. domek přestavbou; r. si plášť přešít na širší; r. údivem oči široce otevřít 2. zvětšit co do počtu, rozsahu n. obsahu: r. počet výtisků rozmnožit; r. výrobu aut zvýšit; přepracovat a r. článek; r. svou moc; r. služby zákazníkům; mat. r. zlomek znásobit čitatele i jmenovatele týmž číslem (různým od nuly) 3. uvést ve známost n. v užívání většího počtu lidí; rozhlásit, roznést 4: r. zprávu, pomluvu; r. myšlenku do celého světa, v celém světě; r. televizi do všech vrstev; rozšířiti se dok. 1. zvětšit se co do šířky, zvětšit se co do plochy n. objemu: koryto řeky se postupně rozšířilo; – požár se rozšířil na sousední budovy; prsa se mu pýchou rozšířila nadmula se; jeho obličej se rozšířil v smíchu (Čech) roztáhl se 2. zvětšit se co do počtu, rozsahu n. obsahu: řidč. zabránit, aby se nemoc rozšířila; jaz. rozšíření významu slova zúžení obsahu a zvětšení rozsahu 3. dostat se ve známost n. v užívání většího počtu lidí: zpráva se bleskem rozšířila po městě roznesla se (ve význ. 2); směšná móda se rychle rozšíří ○ předp. po-, po- se; ned. rozšiřovati, r. se