rozdílný příd. mající částečně odchylné, odlišné vlastnosti, lišící se; jiný 1, různý, odlišný, nestejný: r-á barva; r-á řeč; r-é povahy; r. poměr k lidem; to jsou dva r-é světy; přísl. rozdílně: r. něco řešit; úsudky o něm zněly velmi r.; podst. rozdílnost, -i ž.: r. názorů