rozhodnutí, s. (†rozhod, -u m., 6. j. -u, Jir., rozhoda, -y ž., Šmil.) 1. vyslovení úsudku n. soudu, jímž se odstraní nejasnost n. spornost; výrok konečné platnosti; zakončení něčeho nejasného: r. komise; došlo ke konečnému r.; vynést r.; podrobit se r.; – čekat na r.; r. padne každý okamžik; zápas se blížil (k) r.; odvolat se proti soudnímu r.; veř. spr. správní r. orgánů státní správy (národních výborů, ministerstev ap.) 2. pojetí úmyslu něco vykonat; odhodlání, předsevzetí: dospět k r.; splnit své r.; uzrálo v něm r.; v. též rozhodnouti, r. se