rozsah, -u m. (6. mn. -zích) 1. velikost prostoru, délka a šířka plochy; rozloha 1, rozsáhlost: r. pozemku, statku rozměry 2 2. vůbec velikost, míra, objem, množství, počet ap. něčeho: r. škody nelze určit; přijmout návrh v plném r-u; r. vědomostí; v r-u necelých tří měsíců; zř. při r-u toho spisu rozsáhlosti; r. působnosti kompetence; log. r. pojmu souhrn členů třídy, kt. odpovídá danému pojmu; jaz. r. slovního významu; hud. (u nástrojů n. hlasů) vzdálenost od nejvyššího k nejnižšímu tónu; tech. meze působnosti n. použití něj. zařízení: měřící r.; sděl. tech. vlnový r. přijímače