Nalezeno 10 heslových statí.

korybant

, -a m. (1. mn. -i) (z řec.) kněz fryžské bohyně Kybely konající divoké obřady: šílený skřek divých …

paryba

, -y ž. zool. p-y obratlovci s chrupavčitou kostrou a s nedokonale vyvinutými čelistmi (např. žraloc…

ryba

, -y ž. 1. vodní živočich dýchající zprav. žábrami a pohybující se pomocí ploutví: sladkovodní, mořs…

†rybačka

, -y ž. (2. mn. -ček) rybářka 2 (Třeb.)

†rybalt

(Wint.), †rybaltník (6. mn. -cích) (Jir.), -a m. (z pol. driv. lat.) darebák 1, ničema 1

rybařík

, rybářík, -a m. (6. mn. -cích) 1. ledňáček obecný (zool.) 2. pták z příbuzenstva ledňáčka, žijící v…

rybařina

, -y ž. ob. rybářský sport; rybaření: holdovat r-ě

rybařit

ned. (3. mn. -í) ob. lovit ryby (ze záliby n. z povolání), být rybářem (ve význ. 1, 2): rybaří jen o…

velryba

, -y ž. (z něm. zákl.) 1. (též †velryb, -a m., 1. mn. -ové, Jg. aj.) bezzubý kytovec s kosticovým sí…

zarybařit si

dok. (3. mn. -í) ob. (s chutí) se věnovat něj. dobu rybaření (v. za- II): z. si o dovolené; občas si…