síla, -y ž. (j. 7. silou, mn. 2. sil, 3. silám, 6. silách, 7. silami, zř. a zast. též sílou, sílám...) 1. fyzická n. duševní schopnost k něj. výkonu n. k činnosti, s kt. je spojeno překonávání něj. odporu, překážek; moc 1, 2, energie: přírodní, vodní s.; nosná s.; hybná s., přen. impuls; s. svalů; životní, mužné síly; kypět silou elánem; opřel se do toho vší silou; hrubá, brutální s.; dobře hospodařit svými silami; vykonat něco vlastní silou vlastním přičiněním, využitím svých schopností; dát své nejlepší síly výstavbě socialismu; napnout, sebrat síly; nabýt, nabrat sil k boji; udeřit nadlidskou silou; působit spojenými silami jednotně; byl tehdy v plné síle; je v rozkvětu svých sil; být při síle; uděláme vše, co je v našich silách nač stačíme; snažit se ze všech sil; pomohu ti podle svých skrovných sil; pracovat s vypětím sil; být u konce se silami, u konce svých sil; to je úkol nad mé síly, nad lidské síly možnosti, schopnosti; vrazil do mne vší silou; měření sil; s. zvyku; strhující s. talentu; morální, myšlenková, tvůrčí s.; s. příkladu; s. lásky; ozdravující s. kolektivu; ekonomická s. státu; přesun mocenských sil; početní s. nepřítele; vzrůst sil mírového tábora; tříštit síly proletariátu; s. je na dně (sklenice, talíře) (o posledním doušku, soustu); dopijte, ať tu nenecháte sílu; fyz. příčina změny pohybu tělesa n. jeho deformace: dostředivá, odstředivá, přitažlivá s.; elektrická, magnetická s.; moment síly; zast. fyz., tech. koňská s. kůň 2; geol. síly vnější, vnitřní; ekon. pracovní s.; kupní s. peněz poměr peněžní jednotky k cenové hladině zboží a služeb; zvýšená, stoupající kupní s. obyvatelstva; vztah domácí měny k měnám ostatních států 2. nositel této schopnosti: přijmeme odborné, pomocné síly zaměstnance, pracovníky 1; odbor pracovních sil; externí síly; (v pohádkách) nadpřirozené, zlé, dobré síly mocnosti (ve význ. 3): ekon. výrobní síly společnosti výrobní nástroje a lidé (se svými výrobními zkušenostmi a pracovní zručností) vyrábějící s pomocí těchto nástrojů hmotné statky; voj. živá síla vojáci: ztráty na živé síle a materiálu 3. kolektivní nositel uplatňující vliv, vůli, ovládající někoho; vlivný, mocný činitel; moc 5: KSČ, vedoucí s. ve státě; síly pokroku a míru; ozbrojené, vojenské síly; pozemní, námořní, vzdušné (letecké) síly vojsko; publ. jednání, politika z pozice síly vyhrožování svou mocí; útok nepřátelských sil 4. stupeň mohutnosti; intenzita: s. zemětřesení, větru mohutnost; s. zvuku; s. bolesti 5. tloušťka (předmětu): s. zdí; s. třetihorní vrstvy 6. ob. velké množství; spousta: vydělat sílu peněz; s. lidu nastoupila v posledních stanicích (Pujm.); zdrob. k 1 silečka (*silička Wint.), -y ž.: s-y a síly pracujícího lidu se slily v mohutný proud (Lit. nov.)