sázeti ned. (3. mn. -ejí) k saditi 1. (co) klást, vkládat do země (rostliny, aby rostly): s. sazenice, stromy, brambory; růžičky s., zast. přen. lichotit (Něm.) 2. (co, řidč. koho) dávat, klást na místo; umísťovat: s. mazance (do pece) (Baar) vsazovat; s. peníze na stůl; začal s. zlaťáky po desíti (Jir.); s. tisícovky (Hol.); za trošíček božího daru aby dukáty sázel (Rais); klobouk hned sázel si na hlavu, hned zase sjímal (Ner.) nasazoval; kníže přijel a Barušku do vozu sázel (Něm.) posazoval; expr. s. rány hlava nehlava uštědřovat; s. uličníkovi na zadek vyplácet ho, dávat mu výprask; hubičky sází na její tváře (Svob.) vtiskuje; zast. s. pijavky a baňky (Quis) přikládat; sedláky tepou a haní (páni), ve vězení sázejí (Třeb.) vsazují, zavírají; s. do arestu (Haš.); sázení konšelů (Tomek) ustanovování, dosazování; výr. sázení (v pekařství) vkládání chleba n. pečiva do pece; hut. sázení vpravování vsázkové suroviny (vsázky) do pece 3. (~; co) dávat peníze v naději na výhru; (na koho, co) nabídnutím sázky projevovat pevnou víru v někoho, něco: s. do loterie, do sportky, do sazky; sázím stovku, že to nedokáže; sázím, že se budeš bavit (Poláč.) jsem jist; s. život (Ner.) dávat v sázku; – s. na koně; s. na něco krk, hlavu považovat to za zcela jisté; tebe měl vždycky rád, na tebe on odjakživa sázel (Č. Jeř.) spoléhal, měl v tebe důvěru, věřil v tvůj úspěch; s. všechno najednu (poslední) kartu spoléhat na jedinou (poslední) věc; s. na nepravou kartu špatně předvídat vývoj a podle toho jednat, volit špatnou taktiku 4. (co) (v knihtisku) sestavovat písmena do řádek, zhotovovat sazbu (ručně n. na sázecím stroji): s. rukopis, noviny, knihu, sloupce 5. řidč. expr. (co; ~) vyslovovat, mluvit s důrazem: sázela každé slovo zvlášť a s velkým důrazem (Vach.); (Dušánková) sázela dál, ostřeji, podrážděně (Jir.) 6. řidč. expr. (co komu) potírat něčí mínění; vytýkat: sází jim to jasně a klidně tváří v tvář (Z. Nej.); sázeti se ned. k saditi se 1. řidč. kniž. (nač) usazovat se, ukládat se; zast. (o člověku) usedat, sedat si: sníh se měkce na střechy sází (Slád.); mlhy se sázejí na louky (Sova); přen. hořkost sází se na dně (číše života) (Mach.); – zast. zvolna sázel se na pytel (Herrm.); Mandalena často do ní (stolice) se sází (Wint.); piv. sázení kvasnic usazování (sedimentace) spodních kvasnic při dokvašování piva; horn. sázení rudy, uhlí rozdružování v sazečkách (ve význ. II 2) 2. (s kým oč) uzavírat sázku: s. se o peníze; sázím se o stovku, že naši vyhrají; sázím se, že na to zapomněl jsem přesvědčen ○ předp. do-, na-, nad-, o-, ob-, od-, po-, pod-, pro-, pře- (zpře-), roz-, s(e)-, u-, v-, vy-, za-; nás. sázívati, sázívati se ○ předp. v-, v- se