sanitka [-ny-], -y ž. (2. mn. -tek) ob. 1. sanitní auto; sanita 2, ambulance 2: převoz s-ou do nemocnice; zavolat s-u 2. řidč. sanitní oddíl, zprav. vojenský; sanita 1: lapiduchové od s-y (Bran.)