savec (dř. ps. ssavec), -vce m. obratlovec, jehož mláďata se živí mateřským mlékem; zool. savci třída Mammalia: placentální, vejcorodí, živorodí savci