schváliti dok. (3. mn. -í, rozk. schval) 1. (co) vyslovit souhlas s něčím, uznat za správné, přijmout; dát souhlas k něčemu, povolit: s. něčí mínění, zásady; nemohu s. takové jednání; s. program, projekt; Národní shromáždění jednomyslně schválilo novou ústavu; nová výstavba bude schválena; s. vydání knihy; s. učebnici †2. (koho, co) doporučit: (byl požádán,) aby pro místo to schválil nějakou pořádnou ženu (Svět.); je jí (reklamy) třeba, co se mu (lidu) neschválí, o to se nestará (Ner.) nepochválí; ned. schvalovati