sdružení, s. spojení osob, organizací ap. k něj. účelu: studentské s. spolek; pěvecké s. sbor; rodičovské s.; mezinárodní odborové s. asociace, federace; v oficiálních názvech růz. organizací: Jazykovědné s. při ČSAV; S. rodičů a přátel školy (zkr. SRPŠ); Mezinárodní s. demokratických právníků aj.; ekon. s. podniků výrobní hospodářská jednotka vytvořená organizačním spojením několika podniků obdobného výrobního programu; v. též sdružiti