sedm [sedm i sedum], -i [sedmi] čísl. zákl. označuje počet 7: týden má s. dní; ob. vypadat (dívat se) jako s. drahých let špatně, bídně, utrápeně, smutně; sedmkrát [sedm- i sedum-] čísl. nás. příslovečná; sedmý [sedmý] čísl. řad.: je s. v pořadí; 7. listopad; opakuji to po s-é; za prvé, za druhé,..., za s-é; řidč. s. díl celku sedmina; expr. s-á velmoc žurnalisté, tisk; s-á svátost manželství; expr. být v s-ém nebi velmi šťasten; v. též posedmé, půlsedm-; sedmerý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v sedmi růz. druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) sedm: s-é koření; s-y šaty; s-y různé názory; ust. spoj. zavřený za s-m zámkem velmi důkladně, bezpečně; zpodst. sedmero, -a s. sedm jednotlivin stejného druhu: s. divů světa; sedmeronásobný čísl. nás. sedminásobný; přísl. -násobně, -násob; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) sedminásobek; sedmina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na sedm stejných dílů; zdrob. sedminka, -y ž., sedma v. t., sedmička v. t.