senát, -u m. (6. j. -ě, -u) (z lat.) 1. hist. (ve starověkém Římě) rada složená ze staršinů patricijských rodů v úloze rádců nejvyšších úřadů 2. polit. horní komora zákonodárných sborů někt. států (např. v USA, ve Francii) 3. veř. spr. (soudní) s. sbor soudců 4. škol. akademický s. (dř.) nejvyšší instituce universitní skládající se z rektora, prorektora, děkanů, proděkanů a dalších zástupců jednotlivých fakult 5. někdejší obecní zastupitelstvo někt. měst, městská rada: benátský s. (Tyl); senátní (*senátový Lier, †senátský Šaf. aj.) příd.: s. komise; s. většina