sestřenice, -e ž. dcera strýce n. tety: vlastní, nevlastní s.; zdrob. sestřenička, -y ž.