Nalezeno 28 heslových statí.

perseverace

, perseverance, -e ž. (z lat.) psych. úkaz, že se někt. psychické obsahy opětovně bez naší vůle vrac…

poseverštiti

dok. (3. mn. -í) (koho, co) učinit severským, dodat severského rázu: p. jméno; poseverštiti se dok…

sever

, -u m. 1. světová strana protilehlá jihu: okna obrácená na s.; vítr vál od s-u; mraky na s-u 2. sev…

severák

, -u m. severní studený vítr: mrazivý s.

severan

, severčan v. seveřan

severie

v. s iberie

severní

(†severný Koll., Staš.) příd. k sever 1. ležící, vyskytující se na severu, směřující k severu n. od …

severo-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova sever, a to 1. jako s její vlastnos…

severoafrický

příd. k severní Afrika: s-é státy

severoamerický

příd. k Severní, severní Amerika: s-é obyvatelstvo; s. občan; s-é státy; zool. aligátor s.; Severoam…

severoatlantický

[-ty-], severoatlantský příd. k severní Atlantik: s. námořní prostor; polit. S-ický pakt Atlantický …

severočeský

příd. k severní Čechy: s-á krajina; s. průmysl; S. kraj (správní jednotka); s. hnědouhelný revír mez…

severoevropský

příd. k severní Evropa: zool. konipas luční s.

severojižní

příd. směřující od severu k jihu: s. směr; s. magistrála

Severokorejec

, -jce m. obyvatel severní Koreje; severokorejský příd.: s-á armáda

severomoravský

příd. k severní Morava: s-é řeky; S. kraj (správní jednotka)

severoněmecký

příd. k severní Německo: hist. S. spolek (po r. 1866) sdružující někt. severní něm. státy pod hegemo…

severoosetinský

, severoosetský příd.: S-inská autonomní sovětská socialistická republika

severopolární

příd. k severní pól; severotočnový: s. oblast

severoseverovýchod

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi severem a severovýchodem; severoseverovýchodní příd.; přísl…

severoseverozápad

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi severem a severozápadem; severoseverozápadní příd.; přísl.

severotočnový

příd. k severní točna; severopolární: s-á oblast

severovýchod

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi severem a východem: řeka teče na s.; severovýchodní příd.: s.…

severozápad

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi severem a západem: vítr od s-u; severozápadní příd.: s. Čechy…

severský

příd. k sever; pocházející ze severních krajin; týkající se severních zemí, států: s-é končiny (Třeb…

staroseverský

příd. řidč. severský staré doby; staronordický: s-é báje

východoseverovýchod

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi východem a severovýchodem; východoseverovýchodní příd.; pří…

západoseverozápad

, -u m. (6. j. -ě) světová strana mezi západem a severozápadem; západoseverozápadní příd.; přísl.