sever, -u m. 1. světová strana protilehlá jihu: okna obrácená na s.; vítr vál od s-u; mraky na s-u 2. severní část země n. státu, zemědílu ap.: český s.; nejvzdálenější s. 3. S. skupina severních států spojených společnými zájmy ap.: válka S-u proti Jihu severních států USA s jižními v 19. stol. 4. bás. a zast. severní vítr, severák: ostrý s. (Hol.)