shodnouti se dok. (min. -dl, podst. -dnutí) 1. (s kým na čem, o čem, v čem) dosáhnout shody, projevit souhlas; domluvit se 1, dohodnout se, dorozumět se 1: s. se s přáteli na společném postupu; (je) nutné, aby o všem se shodli, co se událo (Kun.); neshodli se v hlavních otázkách; shodli jsme se, že... 2. ned. i dok. (~; s kým) žít ve shodě, svornosti; snášet se, snést se, porozumět si 2: dobře se spolu shodnou; neshodla se s rodiči; ned. shodovati se