silnice, -e ž. uměle zpevněná široká cesta určená k dopravnímu spojení zastavěných oblastí nekolejovými vozidly: asfaltová s.; široká, rovná s.; pražská s. (vedoucí ku Praze); okresní, státní, (kdysi) císařská s.; mezinárodní, dálková, výpadová s.; dopr. s. 1., 2., 3. třídy; zdrob., zprav. expr., silnička, -y ž.