singulár, -u m. (z lat.) jaz. jednotné číslo: s. zájmen; nominativ s-u; singulárový příd.: jaz. s-é tvary; singulární v. t.