situace, -e ž. (z lat.) souhrn podmínek, okolností vztahujících se k někomu, něčemu, týkajících se někoho, něčeho; stav (věcí), poměry 5, okolnosti 1: spletitá, obtížná, tísnivá, neutěšená, nepříjemná, vážná, nebezpečná s.; ideální s.; životní s.; komická s.; choulostivá s.; mezinárodní politická s.; povětrnostní s.; s. na českých tocích; s. se zhoršuje; s. ještě nedozrála; ovládat s-i; za dané s. to není možné; dostat se do trapné s.; zeměp. s. na mapě zobrazení všech terénních předmětů na mapě, plánu; situační v. t.