skvělý příd. 1. kniž. jasný 1, zářivý, skvějící se, lesklý 1: proud s-é záře (Ner.); s-é záření (moře) (Konr.); hřebec sametově s. (Mach.); za okny bělaly se s-é záclonky (Rais) zářivě čisté 2. nádherný 1, 2, luxusní, okázalý, honosný 1, skvostný 1, velkolepý: s. ples báječný; s-é toalety; vést s. život; s-á společnost; s-á podívaná překrásná; s. korunovační průvod (Jir.) 3. často expr. vynikající, výborný, výtečný, znamenitý, dokonalý 1: s. řečník velký; s. organizátor; s-á hospodyně vzorná; s-é lyžařské terény velmi vhodné; to je s-á myšlenka velmi dobrá; mít s. nápad; být angažován za s-ch podmínek velmi výhodných; dosáhnout s-ého vítězství; s. příklad obětavosti; mít s-ou příležitost; s-é počasí velmi hezké; být ve s-é náladě; má s-é zdraví; kyne mu s-á budoucnost má naději na vynikající postavení; přísl. skvěle (*skvělo, F. S. Proch.); řidč. kniž. poklad s. zářivý (Krásn.); s. se bělat (Čech); – s. vyzdobený sál nádherně; s. vypravená kniha; – expr. vypadat s. výborně, znamenitě; s. se bavit; oslava se s. vydařila; nevypadá to tu zrovna s. (iron.) pěkně; uměl to s. dokonale, výborně; s. se osvědčit; podst. skvělost, -i ž. řidč., kniž.: s. motýlích křídel (K. Čap.); – s. velkého světa (Bozd.) nádhera; – expr. s. nápadů znamenitost