sloučenina, -y ž. chem. složená látka, kt. vznikla chem. reakcí z látek jednodušších: organická, anorganická s.; alifatická s.; cyklická s.; řidč. přen. byl s-ou všech lidských předností a nadějí (Til.) směsí