snížení, s. kniž. a zast. ponížení: svědkem byl jsi mého s. (Vrchl.); vlasti pád a s. (Krásn.); v. též snížiti