snížiti dok. (3. mn. -í, rozk. -niž) 1. (co) učinit nižším (ve význ. 1) (op. zvýšit): uměle s. hladinu; s. budovu o patro 2. řidč. (co) dát, uvést do nižší polohy; sklonit 1, schýlit: s. hlavu; těsn. s. znak napsat jej proti předchozímu znaku o půl stupně níže 3. (co) učinit hlubším, tlumenějším (hlas ap.): hud. s. tón posunout o předepsaný interval (zprav. o půl tónu) níže 4. (co) zmenšit: s. počet členů (komise); s. náklady, rozpočet; s. stav (vojska); s. požadavky; s. rychlost, otáčky; s. ceny zlevnit; s. známku (při klasifikaci) zhoršit; sport. publ. s. náskok soupeře zmenšit (dosažením branky, bodů ap.); fyz. s. teplotu, tlak; elektr. s. napětí převést z vyšší hodnoty na nižší 5. poněk. zast. (koho, co) ponížit 3, pokořit 2; potupit, urazit; (co) znehodnotit, znevážit: (muž) mne pokořil a snížil (Svět.); žádným slovem ho v mých očích nesnížíš (Herrm.); – (zákony) snížily manželství na žalář (Kun.); snížiti se dok. *1. stát se nižším (ve význ. 1): vršek v rovinu se snížil (J. z Hv.) 2. řidč. zaujmout nižší polohu; sklesnout 1, klesnout; sklonit se 1, 2, schýlit se 1: zprvu se jich (vlaštovek) snížilo jen několik (Lum.) začalo létat níže při zemi; snížil se na kolena (Něm.) klekl; – otec se k ní (nemocné) snížil (John); med. snížení žaludku, útrob sklesnutí, pokles 1, ptóza *3. (o hlase ap.) stát se hlubším, tlumenějším: hlasy se snížily, slábly (Rais) 4. zmenšit se: výdaje se snížily; med. snížení krevního tlaku 5. (~; ke komu; před kým) vzdát se, slevit ze své společenské důstojnosti vzhledem k někomu: snížil se natolik, že přišel; pán se nesnížil k poddanému 6. (k čemu) propůjčit se, zadat si, zahodit se (čím): s. se ke lži, k úskoku, k prosbám; ned. snižovati, s. se