sortiment [-ty-], -u m. (6. j. -u) (z fr. driv. něm.) složení, struktura a vzájemný poměr jednotlivých druhů výrobků v produkci podniku, výrobního odvětví ap.: změna, rozšíření s-u (potravin, textilií, obuvi aj.); široký, plánovaný s. výrobků; pestrý s. zboží denní potřeby; obch. soubor příbuzných výrobků (zboží); oddělení prodeje urč. výrobků (zboží); zahr. výběr odrůd doporučovaný v urč. oblasti; vin. výběr růz. druhů vín: s. oblastní, místní; sortimentní příd.: s. cena