soudní příd. vztahující se k soudu (ve význ. 1): s. pře, stíhání, útraty; s. výpověď; s. síň, budova; s. tribunál; práv. s. pravomoc; s. řízení; s. smír; s. výrok soudu; s. znalec; s. lékařství zaměřené k potřebám vyšetřování a soudního řízení, forenzní; (dř.) s. exekuce nařízená soudem; s. rada; s. dvůr; s. písař; přísl. soudně: být s. stíhán; s. vymáhat