soustřediti dok. (3. mn. -í) koncentrovat 1 1. (co) seskupit; shromáždit na jedno místo: v Praze jsou soustředěny centrální instituce; s. výrobní prostředky v rukou, do rukou lidu; s. veškeré úsilí k udržení míru; přen. s. dílo kolem jedné postavy 2. (co nač, k čemu) obrátit, zaměřit (zájem, činnost, myšlení, pozornost ap.) urč. směrem, k jedné urč. věci, k jedinému cíli, věnovat jedné urč. věci: s. myšlenky, pozornost (na práci, k práci); s. veškerou vůli k dokončení úkolu; soustřediti se dok. koncentrovat se 1. (kde) seskupit se, shromáždit se na jedno místo: vojska se soustředila nedaleko Tábora; veškerý obchod se soustředil v městech 2. (nač; řidč. k čemu) obrátit se, zaměřit se urč. směrem, k jedné urč. věci, k jedinému cíli; věnovat se jedné urč. věci: s. se na mírové budování; s. se na výchovu kádrů; nemohu se s. na studium, k práci ○ předp. se-, u-; ned. soustřeďovati, s. se