souviseti ned. (3. mn. -í, -ejí, přech. přít. -e, -eje) (s čím; ~) 1. být ve vzájemném vnitřním vztahu, ve vzájemné závislosti: všechno souvisí se vším; nevím, jak to souvisí patří k sobě; těsně, úzce s. (s něčím, navzájem); stavebnictví a obory s ním souvisící; otázky související s výstavbou 2. řidč. být prostorově ve spojitosti, tvořit celek; přiléhat 3 (k čemu), sousedit: města teritoriálně nesouvisící s Táborem (Z. Nej.)