spis, -u m. (6. j. -e, -u) 1. (úřední) listina 1, akt 2, přípis 1, písemnost: vyřízené úřední spisy; patentové spisy o vynálezech; sešívač na spisy; pamětní, řidč. památný (Kapl.), památní (Herb.) spis memorandum; rodinné spisy (Něm.) listiny; práv. obžalovací s. žaloba písemně podaná prokurátorem; (dř.) notářský s. listina mající zákonem předepsané formální náležitosti, signovaná notářem 2. kniž. literární dílo, (v j. č.) zprav. naukové: vědecký s.; s. obsahující mnoho nového dílo; spisy Julia Zeyera; Sebrané spisy Svatopluka Čecha; zast. s. sborový (Havl.) sborník; měsíční s. (Pal.) měsíčník *3. seznam, soupis: sepsati s. všeho potřebného (Her.); zdrob., též expr., spisek, -sku (6. mn. -scích), spiseček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.: úhledný s-eček; – kniž. populární s-ek o měsíci (Čech) dílko; – zř. s-ek popravených (Z. Nej.) seznam, soupis