Nalezeno 28 heslových statí.

nesportovec

, -vce m. kdo nepěstuje sport: posluchači sportovci i n-i

nesportovní

příd. 1. nemající vztah ke sportu; nemající znaky sportovce n. předpoklady ke sportování: n. typ 2.

odtransportovati

dok. (koho, co) přepravit transportem jinam: o. vězně do koncentračního tábora; o. raněné; o. vojska

pasport

(řidč. hovor. †pašport Haš.), -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) †1. průvodní list, cestovní pas, průkaz (…

pasportisace

[-tyza-], pasportizace, -e ž. ekon. sestavení, sestavování pasportů; pasportisační, pasportizační př…

přetransportovati

dok. (co, koho) přemístit transportem; přepravit 1, převézt 1: p. zboží

sport

I, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. tělesná cvičení, pohybová činnost, hry ap. prováděné zprav. soutěži…

sport

II, -u m. (6. j. -u) (z angl.) zeměd., zahr. náhle vzniklá odrůda (sorta) rostliny při šlechtění (zv…

sportiště

v. sportoviště

sportka

, -y ž. sázková hra, v kt. se sází na vylosování růz. druhů sportů označených čísly: výsledky sazky …

sportovati

ned. pěstovat sport(y): sportuje i ve stáří; sportovali v zimě v létě ○ předp. za- si

sportovec

, -vce, řidč. poněk. zast. sportovník, -a (6. mn. -cích) (Sez., Čap.-Ch.) m. (sportovkyně, ž., 2.…

sportoviště

(*sportiště Lid. nov.), s. (2. mn. -šť) místo, kde se provozuje sport I

sportovní

příd. k sport I 1: s. výkon; s. utkání; s. hry; s. hřiště; s. organizace; s. gymnastika; s. veřejnos…

*sportovnický

příd. souvisící se sportováním, týkající se sportovců: vymykala se s-ému dívčímu průměru (H. Dvoř.);…

*sportovnictví

, s. pěstování, sportu, záliba ve sportu (Vach.)

sportovník

v. sportovec

sportsman

[-men i -man], -a m. (sportsmanka, -y ž.) (z angl.) řidč. poněk. zast. sportovec: s. tělem i duší; r…

sportumilovný

příd. řidč. milující sport I 1: s-á veřejnost, mládež; podst. -milovnost, -i ž.

transport

, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) 1. doprava 1, přeprava, převoz 1 osob n. věcí: raněný nebyl schopen …

*transportace

, -e ž. transportování, transport 1: snazší t. (Lum.)

transportér

, -u m. (z fr.) tech. zařízení pro plynulou dopravu materiálu pomocí nekonečného pásu; dopravník: me…

transportka

, -y ž. tech. slang. řidč. transportér: potrhané t-y (Olb.)

transportní

v. transport

transportovati

ned. i dok. (koho, co) dopravovat, dopravit, převážet, převézt s doprovodem, asistencí: t. zajatce, …

všesportovní

příd. týkající se všech sportů, souvisící s pěstováním všech sportů: v. hry

vysportovaný

příd. řidč. sportem otužený, vytrénovaný: v-é tělo (Lid. nov.)

zasportovat si

dok. (s chutí) se věnovat něj. dobu sportování (v. za- II): z. si o dovolené; z. si na novém stadión…