správní příd. k správa: s. orgány, úřady administrativní; s. aparát; s. okres; s. budova; samostatná s. jednotka; obch. (dř.) s. rok časové, obvykle roční období, za kt. se v podniku zjišťují výsledky hospodaření; veř. spr. (dř.) s. rada sborový orgán peněžních ústavů, bank, koncernů ap.; práv. s. právo souhrn právních norem platných pro výkon státní správy; s. řízení zákonem upravený postup státní správy; Nejvyšší s. soud (dř.) přezkoumávající metodou soudního postupu někt. rozhodnutí státní správy; přísl. správně I: dvě s. samostatná území