sršeň, -šně m. i ž. velká vosa: bodl ho s.; vrhli se na mne jako sršně; vyskočil, jako když ho bodne s.; člověk jako s. zlostný, vzteklý, útočný, prudký, vznětlivý, popudlivý; bylo jich jak sršňů; zool. (jen ž.) rod Vespa: s. obecná