stáhnouti dok. (min. -hl, trp. -tažen, přech. min. -táhnuv, zast. -táh) 1. (co; co s čeho, koho) tahem odstranit (s povrchu něčeho); sejmout 1: s. ubrus se stolu; s. si šátek s hlavy; s. prsten (s prstu); s. rukavice svléci; s. koberec s podlahy; s. kůži s králíka; ob. expr. s. někomu kůži z těla úplně ho vykořistit, ošidit 2. (koho, co) zbavit kůže: s. zajíce, medvěda (z kůže) 3. (koho, co) tahem přemístit, dostat shora dolů: s. chlapce ze žebříku; s. kotě se zídky; vír stáhl chlapce pod vodu; s. tabuli; s. oponu; za staženými záclonami, přen. potají, v skrytu; s. knot lampy upravit na menší plamen n. zhasit; ob. s. si zástěru svléci, odložit 4. (co) tahem umístit na něčem, rozložit po něčem, někom: s. si závoj přes oči, čepici na uši; s. přes sebe pokrývku přetáhnout 5. (co) tahem učinit těsně přiléhajícím, pevněji přimykajícím; utáhnout: s. řemen, motouz kolem balíku; s. uzel, smyčku; s. si (čast. utáhnout) opasek, přen. začít málo jíst, šetřit; s. si límec u krku; rybáři stáhli sítě s úlovky 6. (co, koho čím; co) těsně obtočit, a tím zpevnit; obepnout 1: s. balík provazem, sud obručemi; s. lýtko obinadlem ovinout; s. tělo v pase; ob. s. díru (bavlnkou ap.) zašít 7. (co) sevřít 1; svraštit, smrštit: s. rty, ústa; pták stáhl křídla; – mrzutě stažená tvář; s. obličej do vrásek, v grimasu; s. obočí zamračit se 8. (co) spojit 1, 3 (v celek), soustředit 1: s. dílčí položky účtu v jedinou; s. dvě jednání dramatu v jediné 9. (co, koho odkud) vzít, přemístit; (co kam) odsunout 1: s. peníze z oběhu; s. vojsko z území; s. stížnost z pořadu; s. stráže; – s. nohy pod stůl; pes stáhl ohon pod sebe svěsil 10. (co) odvést (něj. kapalinu); zbavit kapaliny; vyprázdnit: s. usazeninu s povrchu roztoku; s. vodu z potoka na louky; – s. rybník při výlovu; s. sud (piva) stočit; stáhnouti se dok. 1. svraštit se, smrštit se 1: slimák se stáhne do ulity; obočí se stáhlo nevolí; srdeční sval se prudce stáhl; hrdlo se stáhne úzkostí sevře se 2. spojit se 1 (v celek), soustředit se 1, seskupit se, sevřít se I 1: mraky se stáhly v chumáč; děti se stáhly do houfu; rána se brzo stáhla zacelila se 3. (též *stáhnouti Pal.) přemístit se do užšího prostoru: ptáci se v zimě stáhnou ke vsi; vyhlédl, ale hned se stáhl zpět; mužstvo se stáhlo do obrany ustoupilo; vojsko se stáhlo ze země hromadně odtáhlo; s. se do ústraní odejít, přen. přestat být činný; přen. s. se (do sebe) přestat být sdílný, uzavřít se; ned. stahovat, s. se