středa, -y ž. třetí (prostřední) den týdne: první s. v měsíci; poněk. zast. ob. Škaredá s.; círk. Popeleční s.