statistika [-tysty-], -y ž. (z lat. zákl.) 1. číselné zaznamenávání a zkoumání hromadných jevů: s. onemocnění, úmrtnosti, dopravních nehod; s. obyvatelstva; pořídit přehlednou s-u 2. věda, kt. se zabývá zkoumáním a kvantitativním charakterizováním hromadných jevů: ekonomická, demografická, sociální s.; teoretická, aplikovaná s.; matematická s. obor aplikované matematiky; ekon. obor národohospodářské evidence zabývající se sledováním, tříděním a hodnocením sociálně ekonomických jevů: Ústřední komise lidové kontroly a s-y