stroncium (dř. ps. strontium), -ia s. chem. prvek ze skupiny alkalických zemin zn. Sr (nazv. podle skotského města Stronsag): radioaktivní s.; *stronciový příd.: s-é peklo (R. právo)