surovina, -y ž. výchozí látka určená k výrobě: nerostné s-y; chemické s-y; odpadové s-y; cenná s.; sběr s-in; Sběrné s-y název podniku soustřeďujícího sběr surovin; cukr. surový cukr