světadíl, -u m. (6. j. -u, -e) díl světa: pět s-ů; národy všech s-ů; černý s. Afrika