světový příd. 1. vztahující se k (celému) světu: s-é dějiny; s. mír; s-á veřejnost; s. ohlas události; s-á produkce kávy; s-é výstavy konané za účasti zemí z celého světa; S-á výstava (v Bruselu); s-á hospodářská krize; s-é vítězství proletariátu; s. kapitál (Olb.) kapitalisté celého světa; s. rekord nejlepší na světě; s. formát (novin) velký, obvyklý ve světě u významných deníků ap.; s. prostor kosmický; s. názor; v názvech růz. organizací ap., např.: S-á rada mírn; S-á odborová federace (zkr. SOF); S-á federace demokratické mládeže (zkr. SFDM); odb. s-é strany čtyři hlavní směry v horizontální rovině: jih, západ, sever, východ; zeměp. s. oceán, s-é moře souhrnný název pro veškeré mořské vody na zemském povrchu; hvězd. s. čas místní čas na greenwichském poledníku, podle kt. se řídí všechny hvězdárny na světě; s-á osa; hvězd., geofyz. s. den, interval v kt. se provádějí mezinárodně organizovaná měření podle předem připravovaného programu; ekon. s. trh jednotná podstata a organizace výroby, oběhu a spotřeby zboží v urč. části světa: kapitalistický s. trh; socialistický s. trh; s. obchod souborný název pro zahraniční obchod všech států světa; hist. první, druhá s-á válka (v letech 1914 až 1918 a 1939 až 1945) které se účastnila většina zemí světa 2. proslulý, známý po celém světě, vynikající vůbec: s. učenec, klavírista; s-é lázně Karlovy Vary; s-é jazyky užívané k dorozumívání v celém světě (zvl. angl., rus., fr., špan., něm.); klavírista s-é úrovně; dílo s-ého významu; sportovec patřící k s-é třídě; přen. expr. to je s-á ostuda velká *3. znalý světa, společensky vytříbený: elegán a s. muž (John); podst. světovost v. t.