tým, team [tým], -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. (sportovní) družstvo: utkání dvou předních týmů; t. Sparty 2. zprav. publ. (pracovní aj.) skupina, kolektiv: pracovní t.; vytvořit t. k řešení určité otázky; týmový, teamový příd. zprav. k 2: publ. t. systém práce; přísl. týmově, teamově: řešit úkol t.