táta (nář. tata John), -y m. ob. 1. otec 1: t. dvou dětí; měli ho rádi jako tátu; t. se mu v podmáslí utopil (Čel.) je nemanželským dítětem 2. fam. (zejm. v oslovení) manžel 1, muž 4: tak se na mne zasměj, táto (Maj.) 3. expr. muž pečlivě se o někoho starající, někoho ochraňující ap.; starší muž vážený, obecně uznávaný v něj. prostředí; otec 3: byl tátou svým žákům; – starý Valarus, t. dolu (Tvorba) 4. řidč. expr. starší, bodrý, až příliš usedlý muž: t-ové se sešli u piva tatíci