Nalezeno 16 heslových statí.

celotýdenní

příd.: c. práce; c. výdělek

čtyřtýdenní

příd.: č. období

jednotýdenní

příd.: j. mzda za jeden týden

každotýdenní

(*-týdní) příd.: k. ceremonie; k-dní kázání (Nov.); přísl. *každotýdně

kolikatýdenní

příd.: na k. dovolenou má nárok?

mnohotýdenní

, mnoha- příd.: m. nepřítomnost

několikatýdenní

(*několikatýdní Tyl) příd.: n. zpoždění; – n. mládě

osmitýdenní

příd. osminedělní: o. kurs; o. sele

pětitýdenní

příd.: p. lhůta; p. štěně

šestitýdenní

příd. řidč. šestinedělní: š. školení

tolikatýdenní

příd. tolikanedělní: t. nepřítomnost

třítýdenní

příd. třínedělní: t. kurs, školení; t. lhůta

týden

(ob. tejden), -dne m. (3., 6. j. -dnu, -dni, 1. mn. -dny) (†týhoden, j. 2. téhodne, 3. témudni, 6. t…

týdenek

(6. mn. -ncích) (nář. tejdenek Čap.-Ch.), -nku, -nka m. řidč. poněk. zast. týden: do t-a mají veselk…

týdeník

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) časopis vycházející jednou za týden: t. Kulturní tvorba; film. film…

týdenní

(†týdní Něm., †týhodní Wint.) příd. k týden 1. týden trvající: t. exkurze; t. školení; t. lhůta; t. …