takřka, poněk. zast. a kniž. takořka přísl. poněk. kniž. skoro 1, téměř, málem 1, bezmála: řekl to t. jedním dechem; byli jsme už t. doma; jsme takořka sousedi (Čap.-Ch.); byl živ t. z ničeho; t. dívčí výraz