takový zájm. ukaz. 1. jsoucí toho způsobu, druhu, té podoby n. těch vlastností: měl t. kabát, jaké se tehdy nosily; t-ou babičku ony ještě jaktěživy neviděly (Něm.); t-ch lidí je mnoho; on už je t.; skutečnost je právě t-á; t-ou práci dělat nebudu; něco t-ého jsem nečekal; nic t-ého jsem neřekl; nevěřte t-m řečem; t-é je to s tebou?; psaní bylo t-ého obsahu (Havl.) tohoto; souvztažně jaký takový: jaká otázka, t-á odpověď; jaký pán, t. krám (přísloví); ve spoj. t. a t. všeobecné označení místo podrobného popisu či přesného údaje: ztratil se t. a t. plášť; dáte mně t-ou a t-ou provizi; ob. t. makový: ať je t. nebo makový jakýkoli; není t-á ani maková nijaká; t. nebo onaký, řidč. t. i onaký: t-é nebo onaké řešení; hledal jsem t-ou i onakou práci jakoukoli; zast. a řidč. kniž. (nespr. podle něm.) jako (řidč. co) t. v té funkci, situaci ap.: jako t. jsem byl zaměstnán u...; byl krejčí a co t. chodil po světě (Prav.); zbožňování slova jako t-ého, (jeho) zvuku a nikoliv smyslu (Přítomnost) sama o sobě; s elipsou podst. jm. hovor. t-ou vedl celý den tak mluvil, jednal ap.; s t-ou odešel s těmi slovy; s t-ou na mne nechoď, s t-ou se nedomluvíme se způsoby, názory ap. toho druhu 2. expr. vynikající jakostí, velikostí n. množstvím; tak krásný, dobrý, velký, četný: po těch deštích t. den!; byli jsme t-í přátelé!; mám t. hlad!; t. měl na sebe vztek; strhla se t-á vichřice, že brala střechy; bývala proti němu jednou t-á (Rais); t-á léta byl v cizině; měl t-ch peněz! 3. hovor. uvádí někoho, něco jako typický příklad ve srovnání s někým, něčím toho druhu: t. Mošna by to zahrál jinak; t. Balzac psal deset hodin denně; t. chrt běží až 60 km za hodinu 4. hovor. (u příd. jmen) vyjadřuje rozpaky plynoucí z neschopnosti n. nemožnosti určitějšího označení; nějaký 2: je t. divný; je pořád t-á vážná; zeleň byla po deštích t-á svěží; jsem t. nijaký 5. ob. (u číslovek) vyjadřuje přibližnost n. zesílení: nějaký 5; asi: může to vážit t-ch deset kil; ta knížka vyšla před t-mi třemi roky 6. ob. určitý, ale blíže neoznačený; jeden, jistý: chtěla hrnek na mléko s t-m dvojitým dnem; přijeli na t. zámek o samotě ve velké zahradě (Jir.); chce t-ou tu tlustou knihu, co je v ní ta historie o těch nešťastných milencích (Ner.) 7. hanl. (s elipsou podst. jm.) mravně narušený, hodný opovržení, bezvýznamný, špatný: kdo by šel s t-m!; a kdo by o ni stál, o t-ou (Hál.) (o nemanželském dítěti); kde pak (vydržet) s t-ou... (často) za ní jezdí oficíři (Theer) (o prodejné ženě)