Nalezeno 5 heslových statí.

antitalent

, -u m. člověk bez nadání k určité činnosti: hudební a.; a. v lékařství; zřejmý malířský a.

*beztalentní

, *beztalentovaný příd. jsoucí bez talentu, bez nadání, nenadaný, netalentovaný: b-ní šosák (Sab.);

pseudotalent

, -u m. (6. j. -u) zdánlivý, pochybný talent: přijímat neschopné diletanty a p-y (Dyk)

talent

, -u m. (6. j. -u) (z lat. driv. řec.) 1. (též †t-y mn.) schopnosti člověka k jistým činnostem, zvl.…

talentovaný

příd. mající talent (ve význ. 1); nadaný, schopný 2: t. umělec; mladá t-á závodnice; ocenit t-é prac…