televise [-iz-], televize, -e ž. (z řec. + lat. zákl.) 1. vysílání, přenos obrazu na dálku pomocí elektromagnetických vln: vynález t.; černobílá, barevná t.; průmyslová t.; dívat se na t-i televizní program; vystupovat v t-i 2. instituce, kt. toto vysílání a jeho program zajišťuje: Československá t.; ředitel t. 3. hovor. televizní přijímač: koupit si t-i; televisní, televizní příd.: t. obrazovka, anténa; t. kamera; t. přijímač televizor; t. vysílač; t. studio; t. obraz; t. signál; t. technika; t. přenosový vůz; t. kanál; t. přenos, vysílání; t. program; t. hra; t. inscenace (hry); t. autor; přísl. televisně, televizně řidč.: t. uskutečněný přenos televizí; podst. televisnost, televiznost, -i ž. kniž. vhodnost pro televizi, pro televizní zpracování: t. dramatického díla; televisace, televizace, -e ž. řidč. zavádění, zavedení televize; televisor [-zo-], televizor, -u m. přístroj určený k příjmu televizního vysílání; televizní přijímač: t. s velkou obrazovkou; expr. zdrob. televisorek, televizorek, -rku m. (6. mn. -rcích)