tiskový příd. k tisk II: t-á chyba; odb. t-á oprava; polygr. t-á barva; t. papír; t-é stroje; t-á forma; t-á deska; – t-á úprava knih; t-é vydání díla tiskem; t-á svoboda svoboda tisku (práv.); práv. t-é právo upravující poměry v tisku; t. delikt trestný čin spáchaný porušením tiskového práva; – t-á reprodukce; – t-á konference, polemika; t. referent, pověřenec, atašé; t-á agentura, kancelář zpravodajská; Československá t-á kancelář (zkr. ČTK); t-é zpravodajství; pošt. t. telegram zasílaný novinám, časopisům, zpravodajským kancelářím ap. jejich zpravodaji; – t-é písmo; přísl. tiskově řidč.: t. bezvadná strana (Čap.-Ch.) po stránce tisku II