tragédie [-dy-], -e ž. (z řec.) 1. drama, jehož konflikt je nesmiřitelný a končí zprav. pádem hlavního hrdiny (op. komedie 1): Sofoklova t. Antigona; antické, Shakespearovy t.; francouzská klasická t.; liter. osudová t. 2. nešťastná příhoda, událost; pohroma, katastrofa 1: rodinná, osobní t.; hospodářská t. (Zápot.); lipanská, mnichovská t.; expr. nedělej ze všeho t-i přespříliš vážnou, truchlivou věc 3. neblahý rys, konflikt; tragičnost: t. žárlivosti; t. lásky